Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Jedwabno.

Załączniki

Załączniki