Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2020.

Numer aktu: XVII/123/20

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Status: Obowiązujący

Załączniki: