Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.

Załączniki

Załączniki