Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Załączniki

Załączniki