Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podziału sołectwa Narty na sołectwo Narty i sołectwo Warchały.

Załączniki

Treść aktu