Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o udzielnie pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów na terenie Gminy Jedwabno"

Załączniki

Załączniki