Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011-2023

Załączniki

Załączniki