Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Załączniki

Załączniki