Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 – 2037.

Numer aktu: XXI/138/20

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Status: Obowiązujący

Załączniki: