Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki