Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Załączniki

Treść aktu