Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 - 2037

Załączniki

Załączniki