Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Załączniki

Treść aktu