Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę Nr V/20/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych.

Załączniki

Treść aktu