Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 8A
    format: pdf, rozmiar: 916.58 KB, data dodania: