Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2012 roku.

Załączniki

Załączniki