Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Załączniki

Załączniki