Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aleksandra Kurzeja

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) do projektu pn. "Szkoła naszych marzeń", Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekt konkursowy niewspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer aktu: 131/2020

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: