Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie statutów sołectw Gminy Jedwabno.

Załączniki

Treść aktu