Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki