Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Załączniki

Treść aktu