Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Narty – Jednostka B

Załączniki

Treść aktu