Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”

Załączniki

Treść aktu