Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu