Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki