Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załączniki

Załączniki

  • Zarzadzenie 84
    format: pdf, rozmiar: 285.17 KB, data dodania: