Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych

Załączniki

Załączniki