Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Załączniki

Treść aktu