Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dłużek na lata 2021-2027

Załączniki

Treść aktu