Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Jedwabnie na lata 2021-2025"

Załączniki

Załączniki