Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

Załączniki

Treść aktu