Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno.

Załączniki

Treść aktu