Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Załączniki

Załączniki

  • XV/106/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: