Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno do zaciągania zobowiązań

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 133
    format: pdf, rozmiar: 297.75 KB, data dodania: