Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Załączniki

Załączniki