Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1639 N Witowo – Warchały. Etap I w km 2+566 – 3+532”.

Załączniki

Treść aktu