Wersja nieobowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.