Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości

Załączniki

Treść aktu