Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji projektu

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 1A
    format: pdf, rozmiar: 541.24 KB, data dodania: