Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do wykonywania zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe w tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia w tym zakresie upoważnienia

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 40
    format: pdf, rozmiar: 350.8 KB, data dodania: