Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: zasad (proklityki) rachunkowości dla projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 82
    format: pdf, rozmiar: 3.63 MB, data dodania: