Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Załączniki

Treść aktu