Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022.

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 50
    format: pdf, rozmiar: 658.57 KB, data dodania: