Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Załączniki

Treść aktu