Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie oraz nadania jej statutu

Załączniki

Treść aktu