Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020

Załączniki

Treść aktu