Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2012 r.

Załączniki

Załączniki