Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Załączniki

Treść aktu