Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie procedury rozpatrzenia i weryfikacji wniosków dotyczących dodatku węgłowego oraz dodatku ciepłowniczego dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ciepła jest paliwo inne niż węgiel

Załączniki

Treść aktu