Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Załączniki

Treść aktu